Ikona Audytu Prawne i Podatkowe

Audyt jest specyficzną formą wsparcia prawnego lub podatkowego, który pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jest to usługa szczególnie istotna przy obecnej „nadprodukcji prawa” i rosnącej regulacji kolejnych obszarów obrotu.

W toku audytu identyfikujemy kwestie problematyczne oraz istniejące ryzyka prawno – podatkowe i w uzgodnieniu z klientem wskazujemy możliwe rozwiązania. Celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa klienta (w tym osób zarządzających prowadzoną działalnością). Jednak audyt to nie tylko identyfikacja zagrożeń. Dokładna analiza sytuacji, w szczególności dokumentów klienta, pozwala bardzo często wskazać możliwości usprawnień prowadzonej działalności, w tym obszary potencjalnych oszczędności.

Zakres i czas trwania audytu dopasowujemy do potrzeb klienta. W przypadku audytu podatkowego możliwa jest kompleksowa weryfikacja danego okresu (kilku miesięcy, jednego lub kilku lat podatkowych, okresu realizacji istotnej transakcji itp.), jak również ograniczenie audytu do konkretnych rozliczeń (np. VAT) lub konkretnych obszarów problematycznych (np. transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje kontrolowane).

W przypadku audytów prawnych mogą one również, w zależności od potrzeb klienta, mieć charakter kompleksowego przeglądu działalności firmy w ramach danego okresu lub też koncentrować się na konkretnych obszarach, np. audyt zawartych umów, audyt korporacyjny czy audyt bezpieczeństwa informacji.

Każdorazowo dobieramy zespół osób przeprowadzających audyt z uwzględnieniem badanych obszarów i specyfiki działalności klienta.

Audytem można objąć całą dokumentację lub realizować przegląd według metody próbek. Zwykle część prac odbywa się w siedzibie klienta lub miejscu przechowywania dokumentacji. Rezultatem prac jest raport opisujący szczegółowe ustalenia audytu – wskazanie zagrożeń i propozycji ich rozwiązań oraz obszarów, w których klient może odnieść ewentualne dodatkowe korzyści.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy