Ryczałt od dochodów spółek – CIT Estoński 

CIT Estoński to forma opodatkowania, która wdrożona z „głową” może przenieść znaczne oszczędności oraz uprościć rozliczenia podatkowe. Nie jest jednak dla wszystkich – naszym zadaniem jest pomóc Klientom ocenić, czy to rozwiązanie będzie: 

  1. możliwe do wdrożenia 
  2. bezpieczne
  3. opłacalne. 

Kancelaria z powodzeniem doradzała i pomagała przy wdrożeniu CIT Estońskiego u wielu przedsiębiorców. Nasz zespół profesjonalnych i doświadczonych prawników zapewnia wsparcie dla Klienta, m.in. w następujących modelach współpracy: 

Warsztat wstępny 

Przeprowadzamy dla Klientów warsztaty wstępne dotyczące CIT Estońskiego. Ich celem jest ogólna ocena opłacalności tego rozwiązania, ale również wskazanie potencjalnych ryzyk. Na podstawie przedstawionych informacji analizujemy sytuację Klienta i Jego firmy, w tym spełnienie warunków wejścia w reżim CIT Estońskiego. Informujemy Klientów o tym, gdzie naszym zdaniem wystąpi „dodatkowe” opodatkowanie (m.in. z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Nasi doradcy podczas konsultacji wykładają Klientowi zasady opodatkowania, najważniejsze rodzaje dochodów, obowiązki związane z wdrożeniem – bazując na indywidualnej sytuacji Klienta

Wdrożenie CIT Estońskiego 

Nasza Kancelaria przeprowadza Klientów przez cały proces wdrożenia CIT Estońskiego. Tutaj Kancelaria bezpośrednio współpracuje z Klientem i jego zespołem księgowym. W ramach tego oferujemy m.in.: 

  1. przygotowanie harmonogramu czynności (check-listy) jakie Klient (oraz księgowość) w określonym terminie powinien wykonać
  2. asystę przy ustalaniu korekty wstępnej czy podatku od przekształcenia 
  3. instrukcję złożenia zawiadomienia o wyborze CIT Estońskiego jako formy opodatkowania 
  4. bieżące konsultacje dla księgowości 
  5. analizę sytuacji Klienta pod kątem ewentualnych obszarów dodatkowego opodatkowania -ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą  
  6. informację pisemną w zakresie bieżącej praktyki w obszarze CIT Estońskiego.

Audyt 

Audyt ma na celu bardzo szczegółowe określenie skutków wdrożenia CIT Estońskiego w danej firmie W toku audytu nie tylko ustalamy stan firmy na podstawie informacji od Klienta, ale także analizujemy jego dokumenty księgowe (w szczególności faktury zakupowe/sprzedażowe) oraz uwzględniamy jego plany na przyszłość. Rezultatem audytu jest bardzo dokładne określenie obciążeń podatkowych związanych z wyborem CIT Estońskiego, w tym w obszarze ukrytych zysków czy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.  

Opinie podatkowe oraz wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych  

W toku opodatkowania CIT Estońskim Klienci często borykają się z wieloma wątpliwościami, na które istniejąca praktyka – w postaci choćby licznych interpretacji indywidualnych  – nie zawsze daje odpowiedź. Naszym celem jest w tym przypadku wydanie opinii, dającej Klientowi sensowe rozwiązanie problemu. Nasze opinie zawsze poparte są wyrokami sądów administracyjnych czy interpretacjami indywidualnymi oraz naszą praktyką w podobnych sprawach.  

W uzasadnionych przypadkach, zamiast opinii (gdy spodziewamy się, że nie przyniesie precyzyjnych rekomendacji), przygotowujemy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i przeprowadzamy Klienta przez cały proces jej uzyskania. Zapewniamy także wsparcie w przypadku sporu przed sądem administracyjnym. 

Szkolenia zamknięte 

Prowadzimy zamknięte szkolenia z CIT Estońskiego dla Klientów i księgowości w obszarze zakreślonym przez Klienta. Takie szkolenia mają na celu zapoznanie z CIT Estońskim osób odpowiedzialnych za finanse w Spółce i ułatwić Im rozpoznawanie istniejących obszarów ryzyka lub ewentualnych zagrożeń na przyszłość

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy