Ikona Spory Sądowe

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu cywilnych oraz gospodarczych spraw sądowych.

Ponieważ stoimy na stanowisku, że przed rozpoczęciem sporu sądowego warto wykorzystać inne, tańsze i szybsze metody rozwiązywania konfliktu, angażujemy się mediacje i negocjacje, które często kończymy satysfakcjonującym rozwiązaniem dla naszych klientów.

Jeśli znalezienie wspólnego, zgodnego stanowiska nie jest możliwe, przygotowujemy naszych klientów do procesu sądowego, który następnie prowadzimy w ich imieniu z jednej strony w sposób jak najmniej ich angażujący – z drugiej zapewniając pełną informację o stanie sprawy i możliwościach działania.

Po zakończonym sporze reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Współpracujemy ze skutecznymi i dynamicznie działającymi komornikami.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i występujemy w sądach w sprawach przeciwko organom administracji. Wiele takich sporów udaje nam się jednak zakończyć w sposób satysfakcjonujący dla klienta jeszcze na etapie postępowań przed organami administracji.

Ma to szczególne znaczenie w postępowaniach dotyczących uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, warunków przyłączenia czy różnego rodzaju licencji i zezwoleń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDÓW SPÓŁEK. SPRAWY KARNE I KARNE-SKARBOWE 

Osoby pełniące funkcje zarządcze i kierownicze są często narażone na ryzyko zarzutów o niewłaściwe prowadzenie spraw spółek, jak również roszczeń odszkodowawczych na zasadach odpowiedzialności subsydiarnej.

Reprezentujemy naszych klientów zarówno w sądach cywilnych jak i w postępowaniach z zakresu prawa karnego oraz – mając doskonałe przygotowanie w zakresie spraw podatkowych – prawa karnego skarbowego.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy