Ikona Podatek u Źródła (WHT) i Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej, a w szczególności funkcjonowanie w Polsce podmiotów gospodarczych z zagranicznym kapitałem wiąże się z koniecznością opracowania zasad zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze podatku u źródła oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Zaostrzenie od 1 stycznia 2019 r. przesłanek identyfikujących rzeczywistego właściciela (beneficial owner) świadczeń wypłacanych za granicę oraz wprowadzenie nowych, bardzo rygorystycznych zasad poboru podatku u źródła (z istotnym ograniczeniem możliwości bezpośredniego zastosowania zwolnienia podatkowego czy niższej stawki podatku) postawiło przed polskimi płatnikami tego podatku liczne wyzwania.

Opierając się na naszej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu wspieramy przedsiębiorców w przygotowaniu się do nowej sytuacji prawnej. Doradzamy w kwestii ustalenia sposobu identyfikacji rzeczywistego właściciela oraz podatkowych skutków wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz innego rodzaju płatności za granicę (dr Michał Wilk jest ekspertem w tym temacie – jest autorem jedynej na polskim rynku monografii na temat klauzuli rzeczywistego właściciela). 

Przygotowujemy dla naszych klientów procedury dochowania należytej staranności przy ustalaniu przesłanek zastosowania zwolnienia z podatku u źródła bądź obniżonej stawki podatkowej.

Doradzamy także w innych obszarach międzynarodowego prawa podatkowego, przygotowujemy ekspercie opinie podatkowe oraz reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – w tym w zakresie odzyskania kwot nadpłaconych podatku u źródła w Polsce.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy