Ikona Kontrole i Postępowania Podatkowe

Reprezentujemy naszych Klientów w toku kontroli podatkowych oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i celno-skarbowe. Pomogliśmy już wielu podatnikom. Mamy bardzo duże doświadczenie w sprawach z zakresu VAT oraz dochodów nieujawnionych.

W większości spraw w interesie podatnika leży jak najwcześniejsze aktywne zaangażowanie się w spór podatkowy. Przygotowujemy strategię prowadzenia sprawy i zgłaszamy stosowne wnioski dowodowe. U nas nic nie dzieje się przypadkowo, lecz jest wynikiem drobiazgowo zaplanowanej ścieżki działania. Działamy aktywnie, nie ograniczamy się do odpowiadania na wezwania urzędu.

Wnioskujemy o przesłuchania świadków czy biegłych, wspieramy klientów w przygotowywanych wyjaśnieniach do organów podatkowych, sugerujemy wystąpienia do innych organów z prośbą o udostępnienie dokumentów, akt sprawy, wnioskujemy o przygotowanie przez organ podatkowy analiz, badań rynku itp.

Uważamy, że dobrze poprowadzona sprawa podatkowa na etapie kontroli podatkowej daje największe szanse na pozytywne dla podatnika rozstrzygnięcie. Największe sukcesy odnosimy w takich przypadkach, w których byliśmy zaangażowani już na etapie kontroli.

Jeśli sprawa tego wymaga, wspieramy podatników także na etapie sporu przed sądem administracyjnym – zarówno I instancji jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy skargi i inne pisma procesowe oraz reprezentujemy podatników przed tymi sądami.

Perspektywa sporu podatkowego, a szczególnie ciągnącego się przez lata procesu sądowego, stanowi źródło wielu obaw, rodzi wątpliwości i liczne pytania. Dlatego zapewniamy kompleksową obsługę tych postępowań tak, aby Klient miał pewność, że oddaje swoją sprawę w dobre ręce. Podejmujemy wszelkie przewidziane prawem działania, które mogą przyczynić się do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla naszych Klientów. Cenimy czas Klientów – unikamy zbędnych czynności, które mogą narazić ich na dodatkowe koszty, staramy się doprowadzić do korzystnego zakończenia w możliwie najkrótszym terminie.

W zależności od życzenia klienta – informujemy o wszystkich czynnościach i działaniach podejmowanych w sprawie bądź też ograniczamy się do przekazania informacji o kluczowych etapach (np. decyzji podatkowej).

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy