Zgodnie z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarówno podmioty publiczne jak i znacząca grupa podmiotów prywatnych zobowiązana jest do wdrożenia w ramach swoich struktur niezbędnych procedur w zakresie zgłaszania naruszeń prawa przez tzw. sygnalistów.

Prawnicy naszej kancelarii świadczą klientom pełne wsparcie w tym zakresie, które obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie audytów zgodności posiadanych już procedur w zakresie whistleblowingu z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowanie dokumentacji i wdrożenie procedur obejmujących zgłaszanie naruszeń,
  • wsparcie prawne przy prowadzonych postępowaniach wyjaśniających,
  • pełna opieka prawna związana z oceną, wyjaśnianiem i zapobieganiem powstałych naruszeń,

Kontakt: Maciej Łokaj

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy