Ikona Ochrona Danych Osobowych RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęliśmy stosownie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Nowe przepisy zastąpiły funkcjonującą wcześniej dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku.

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, na poziomie rozporządzenia unijnego, niewątpliwie było potrzebne. Rozwój internetu pozwolił na niezwykłe zwiększenie szybkości przepływu informacji. Jednocześnie jednak znacząco zwiększyła się również ilość naszych danych osobowych przetwarzanych w sieci, często poza naszą kontrolą. Ustawodawca unijny dostrzegł ten problem. Głównym celem RODO jest właśnie zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się naszych danych osobowych i ich docelowa ochrona. W porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami RODO całkowicie zmieniło filozofię ochrony danych osobowych, między innymi, wprowadzając szereg nowych rozwiązań prawnych.

Prawnicy naszej kancelarii od lat zajmują się zagadnieniem ochrony danych osobowych. Dzięki temu możemy pochwalić się na tym polu dużym doświadczeniem. Szczególnie wyróżnia nas znajomość zagadnień związanych z ochroną danych wrażliwych, zwłaszcza danych medycznych, których standardy ochrony znacząco przewyższają inne rodzaje danych. 10 lat pracy z tematyką ochrony danych medycznych pozwala nam na udzielanie naszych Klientom wsparcia w pełni dostosowanego do potrzeb.

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych obejmują w szczególności:

  • prowadzenie audytów ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych (w tym klauzul informacyjnych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych – Data Protection Impact Assessment, DPIA, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa danych, wewnętrznych procedur rejestracji i zgłaszania naruszeń zasad ochrony danych),
  • szkolenia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników Klientów,
  • bieżące doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (w tym możliwe wsparcie informatyczne),
  • usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD),
  • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy