ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ B+R <br /> jako instrument walki ze skutkami recesji w firmie
ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ B+R
jako instrument walki ze skutkami recesji w firmie
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) to przewidziane wprost przepisami prawa rozwiązanie pozwalające na odliczanie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność B+R. W praktyce sprowadza się to „podwójnego” odliczenia tych kosztów (raz – jako kosztów uzyskania przychodów – drugi raz – jako odliczenie wydatków B+R).

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy