Ikona Sukcesja Biznesu

Jednym z elementów strategii biznesu rodzinnego jest przemyślany plan sukcesji. Pomimo wprowadzenia w Polsce instytucji zarządu sukcesyjnego, wiele elementów procesu przekazania firmy kolejnym pokoleniom wymaga wcześniejszych działań i uzgodnień pomiędzy członkami rodziny. Pomaga to uniknąć niepotrzebnych sporów oraz kłopotów administracyjnych, organizacyjnych, prawnych i podatkowych.

Oferujemy wsparcie zespołu ekspertów, który uwzględniając sytuację osobistej i biznesową przedsiębiorcy, stworzy bezpieczny i efektywny plan sukcesji.

Rozważamy z klientem zarówno takie warianty sukcesji, w których twórca biznesu rodzinnego chce zachować wpływ na ustalanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jak i takie, w których chce zrezygnować z prowadzenia firmy i przekazać stery innym członkom rodziny.

Proponujemy rozwiązania bezpieczne pod względem prawnym, jak i podatkowym. Naszym celem jest zachowanie ciągłości prowadzonej firmy. W tym celu badamy posiadane przez firmę zezwolenia, decyzje administracyjne, podpisane kontrakty, umowy dotyczące wsparcia czy dofinansowania. Jedynie kompleksowa weryfikacja sytuacji prawno-gospodarczej przedsiębiorstwa może uchronić je przed takimi negatywnymi konsekwencjami jak zwrot dotacji, wypowiedzenie umów kredytowych, brak możliwości kontynuacji amortyzacji czy szerzej „utrata” kosztów uzyskania przychodów, problemy z księgami wieczystymi nieruchomości czy powstanie nieplanowanych obciążeń podatkowych.

Stworzenie spółki rodzinnej jeszcze za życia sukcesora z pomocą naszego doświadczonego zespołu, ma istotne znaczenie dla utrzymania dobrych relacji rodzinnych. Dzięki temu, że strategiczne decyzje dotyczące zasad kierowania przedsiębiorstwa są podejmowane z udziałem twórcy biznesu, unikamy niepotrzebnych spekulacji dotyczących jego woli po jego odejściu.

Niekiedy zaplanowanie sukcesji polegać będzie na przygotowaniu przedsiębiorstwa do jego zbycia. Dzieje się to najczęściej wtedy, gdy potencjalni następcy mający własną wizję przyszłości nie są zainteresowani kontynuacją działalności. W takiej sytuacji, poza wyborem korzystnej formy prawnej, zespół kancelarii pomaga przeprowadzić due diligence firmy, co pomaga uzyskać korzystniejszą ofertę od potencjalnego inwestora. Wspieramy klienta w zdefiniowaniu wartości firmy, ustaleniu jej potencjału oraz słabych i mocnych stron.

Pomagamy wcielić w życie wspólnie stworzony plan sukcesji, reprezentując klientów w postępowaniach administracyjnych, podatkowych czy sądowych, w ramach dokonywania zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego czy też do ksiąg wieczystych. Wspieramy w przygotowaniu testamentu, umowy darowizny, umów spółek czy umowy majątkowej małżeńskiej. Służymy pomocą przy zmianach organizacyjnych, w kontaktach z pracownikami i kontrahentami. Współdziałając z biegłymi rewidentami, udzielamy wyjaśnień działom księgowym firm. Kontaktujemy się z bankami i instytucjami finansowymi, a także instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego, aby w razie potrzeby uzyskać ich zgodę na wprowadzane zmiany organizacyjne w firmie.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy