Ikona Ceny Transferowe TP

Przepisy o cenach transferowych funkcjonują w polskim porządku prawnym od wielu lat, ale dopiero w ostatnich latach administracja podatkowa zaktywizowała działania kontrolne w tym obszarze. Obecnie organy podatkowe dysponują już nie tylko profesjonalnym zespołem osób, ale także niezbędnym zapleczem technicznym umożliwiającym identyfikację obszarów ryzyka oraz skuteczną weryfikację transakcji kontrolowanych. Dodatkowo, ewolucja przepisów o cenach transferowych, choć zmniejszyła obowiązki względem najmniejszych podatników, wprowadziła wiele dodatkowych wymogów dla podmiotów powiązanych. Niektóre z obowiązków obwarowano dodatkowo sankcjami karnymi. Niezmiennie obowiązki te dotyczą nie tylko dużych, międzynarodowych holdingów, ale także polskich przedsiębiorców.

Choć ceny transferowe powszechnie kojarzą się z dokumentacjami, to jednak zagadnienie to jest dużo szersze niż same tylko dokumentacje. To istotny i samodzielny obszar ryzyka, wymagający odpowiedzialnego podejścia już na etapie planowania działań gospodarczych. Prawidłowe i podjęte uprzednio działania, w tym wprowadzenie polityki cen transferowych i niezbędnych procedur jej przestrzegania pozwala zabezpieczyć to ryzyko. Trzeba pamiętać o potencjalnie szerokim zakresie oddziaływania przepisów – obszar ryzyka to m.in. restrukturyzacje, które na gruncie TP obejmują także faktyczne działania, jak choćby przeniesienie funkcji czy ryzyk między podmiotami powiązanymi.

Od lat wspieramy klientów w realizacji ich obowiązków z zakresu cen transferowych. W tym względzie łączymy fachową wiedzę z obszaru przepisów i praktyki z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów TP. Prowadzimy szkolenia z cen transferowych dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i radców prawnych. Publikujemy artykuły w prasie specjalistycznej.

W ramach naszych usług analizujemy sytuację klienta pod kątem obowiązków TP, przygotowujemy politykę cen transferowych, sporządzamy dokumentacje cen transferowych oraz wspieramy w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. Opracowujemy analizy danych finansowych (w razie potrzeby także ze wsparciem fachowych podmiotów zajmujących się benchmarkingiem) i pomagamy w ich aktualizacji. Zapewniamy również audyt istniejącej dokumentacji przy uwzględnieniu różnych stanów prawnych na przestrzeni lat oraz oferujemy wsparcie w zakresie kontroli i postępowań obejmujących spory w przedmiocie cen transferowych.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy