Ikona Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono w Polsce obowiązki w zakresie raportowania organom podatkowym schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR).

Pojęcie schematu podatkowego ukształtowane zostało bardzo szeroko, a do tego przy wykorzystaniu pojęć nieostrych i wieloznacznych. W praktyce istnieje cały szereg wątpliwości, czy działania podejmowane przez podatników stanowią schemat podatkowy i czy podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zwracamy uwagę, że pod pewnymi warunkami schematem podatkowym może być wypłata dywidendy za granicę, sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja spółki osobowej czy nawet nabycie nieruchomości.

Naruszenie obowiązków MDR obwarowane zostało bardzo wysokimi sankcjami (kara grzywny na kwotę do ponad 25 mln zł).

Dodatkowo wprowadzono wymóg, zgodnie z którym spółki będące tzw. promotorami (bądź zatrudniające promotorów), których przychody bądź koszty przekroczyły 8 mln zł w roku poprzedzającym dany rok obrotowy są zobowiązane wdrożyć procedurę przeciwdziałającą niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych pod groźbą sankcji administracyjnej w wysokości do 2 mln zł.

W praktyce tego rodzaju procedurę powinien mieć każdy większy podmiot – a w szczególności, jeśli funkcjonuje w obrębie grupy kapitałowej i zapewnia obsługę prawną czy podatkową dla innych spółek w grupie (za pośrednictwem własnego działu prawno-podatkowego bądź też nabywając tego rodzaju usługi od podmiotów zewnętrznych).

Jesteśmy ekspertami w temacie raportowania schematów podatkowych. Szkolimy z tej tematyki radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, notariuszy oraz księgowych. Jesteśmy autorami książki, w której kompleksowo rozpracowaliśmy to zagadnienie (z perspektywy praktyki notarialnej).

Identyfikujemy u naszych klientów potencjalne schematy podatkowe, prowadzimy szkolenia oraz przygotowujemy procedury minimalizacji ryzyka niewywiązywania się z obowiązków MDR. Pomaga to zabezpieczyć zarządy spółek przed ewentualną odpowiedzialnością w tym zakresie.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy