Ikona Upadłości i Restrukturyzacje

W ramach naszej praktyki wspieramy naszych klientów w restrukturyzacji ich przedsiębiorstw oraz pomagamy w postępowaniach upadłościowych. W szczególności zajmujemy się upadłościami i restrukturyzacjami podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli, prowadzimy także upadłości konsumenckie.

Badamy przesłanki ogłoszenia upadłości i analizujemy sytuację prawną i finansową naszych klientów, w razie potrzeby reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych. Doradzamy inwestorom przy nabywaniu przedsiębiorstw spółek w upadłości.

Udzielamy porad dla osób zarządzających spółkami dotyczących ich praw i obowiązków związanych z zajmowanymi funkcjami, a także ich ochrony przed odpowiedzialnością osobistą za długi spółki.

Udzielamy pomocy w realizacji uprawnień, jakie przysługują wierzycielom w ramach różnych form prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, podejmujemy również działania mające na celu realizację zabezpieczeń osobistych oraz rzeczowych wierzytelności (takich jak hipoteka czy weksel).

Sposobem na rozwiązanie finansowych problemów może być również sprzedaż przedsiębiorstwa. W tym zakresie udzielamy stosownego wsparcia prawno-podatkowego, opiniujemy umowy i pomagamy w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami firmy.

Współpracujemy z syndykami, zarządcami sądowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi oraz komornikami.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy