Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem zaangażowanych i skutecznych doradców podatkowych i radców prawnych, wspólnie pracujemy nad najbardziej optymalnymi dla naszych Klientów rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego, skutecznego i najlepszego z możliwych rozwiązania w umówionym terminie. Przykładamy dużą wagę do jakości obsługi Klienta. Zadowolenie Klienta z naszej pomocy jest dla nas źródłem satysfakcji i inspiracją do coraz lepszej pracy.

Pracujemy z pełnym zaangażowaniem i efektywnie. Spodziewaj się od nas konkretnych rozwiązań, a nie nadmiernie rozbudowanych i niezrozumiałych raportów. Jeśli nie masz głowy do śledzenia losów sprawy – przedstawimy Ci jasny plan i poinformujemy o rezultacie podejmowanych działań. Jeśli życzysz sobie pełnej, kompletnej i szczegółowej informacji o wszystkich stadiach i elementach sprawy – z chęcią będziemy z Tobą w częstszym kontakcie.

Dzięki licznym i zróżnicowanym zainteresowaniom zawodowym łączymy różne podejścia do rozwiązywanych problemów – Twoja sprawa zostanie poddana kompleksowej analizie z każdej możliwej strony.

dr Michał Wilk
MW photo-kopia

Radca prawny (nr wpisu Łd-1973) i doradca podatkowy (nr wpisu 11831) z bogatym doświadczeniem w obsłudze podatkowej przedsiębiorców. Partner w Wilk Latkowski Łokaj. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego oraz współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP.

Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Więcej o Michale w serwisie LinkedIN

mwilk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Mateusz Latkowski

ML photo

Doradca podatkowy (nr wpisu 11970), podatkami zajmuje się od 2008 r. Partner w Wilk Latkowski Łokaj. Pracował dotychczas w spółkach doradztwa podatkowego i znanych kancelariach prawnych, poznając biznesowe uwarunkowania zarówno dużych podmiotów polskich i międzynarodowych, a także przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Wspiera podatników oferując kompleksowe i bezpieczne rozwiązania, ograniczające koszty i ryzyko podatkowe. Ekspert w zakresie cen transferowych.

Trener na szkoleniach i seminariach z zakresu różnych obszarów prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Więcej o Mateuszu w serwisie LinkedIN

mlatkowski@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Maciej Łokaj

MŁ photo

Radca prawny, Partner w Wilk Latkowski Łokaj. Maciej prowadzi działalności prawniczą od 2010 roku. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Jest specjalistą w dziedzinach prawa medycznego, prawa farmaceutycznego oraz prawa ochrony danych osobowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną licznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jako ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie oraz LEX Ochrona Zdrowia, od kilku lat współpracuje z największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim – Wolters Kluwer SA.

mlokaj@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

dr Aneta Wilk

Radca prawny (nr wpisu ŁD-2120), doktor nauk prawnych, specjalizująca się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Partner w Wilk Latkowski Łokaj. Jej zainteresowania skupiają się w szczególności wokół problematyki umów, prawa spółek, prawa telekomunikacyjnego, prawa autorskiego, prawa pracy i prawa europejskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa telekomunikacyjnego. Autorka i współautorka artykułów z dziedziny prawa europejskiego.

Była stypendystką Rządu Szwajcarii, odbyła studia na Uniwersytecie Berneńskim oraz staż w Ambasadzie RP w Bernie. Od 2010 r. jest członkiem International Law Association.

Włada biegle językiem angielskim.

Więcej o Anecie w serwisie LinkedIN

awilk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Jakub Wirski

JW photo

Doradca podatkowy (nr wpisu 13343); absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów przygotował pracę magisterską pt. „Impact of the digital economy on taxation in Poland. Characterisation of income”, którą przedstawił podczas EUCOTAX Wintercourse 2015 w Barcelonie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę do orzeczenia w sprawie podatkowej. Absolwent letniej szkoły międzynarodowego prawa podatkowego, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2014 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w branży doradztwa podatkowego.

Więcej o Jakubie w serwisie LinkedIN

jwirski@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Mateusz Szczasiuk

MSz photo

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Mateusz specjalizuje się w kontrolach podatkowych oraz postępowaniach podatkowych. Zabezpiecza klientów przed ryzykiem odpowiedzialności karnej oraz karnej skarbowej.

mszczasiuk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Ewa Gorąca

EG photo

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ewa specjalizuje się w procesach sądowych oraz restrukturyzacjach.

egoraca@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Agata Michalak

AK photo

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Agata specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz wdrażaniu zachęt podatkowych związanych z działalnością innowacyjną (ulga na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box).

amichalak@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Anna Krupińska

AM photo

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja.

Anna jest asystentką – wspiera zespół Kancelarii w sprawach administracyjnych oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu.

akrupinska@wl-tax.pl