Jesteśmy zespołem zaangażowanych i skutecznych doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Wspólnie pracujemy nad najbardziej optymalnymi dla naszych Klientów rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego rozwiązania w umówionym terminie. Przykładamy dużą wagę do jakości obsługi Klienta. Zadowolenie Klienta z naszej pomocy jest dla nas źródłem satysfakcji i inspiracją do coraz lepszej pracy.

Naszą kluczową wartością jest odpowiedzialność. Klient powierzając nam swoją sprawę – bez względu na to, czy chodzi o krótką poradę prawną czy skomplikowane przejęcie spółek – musi mieć poczucie, że zespół profesjonalistów czuwa nad jego bezpieczeństwem i doprowadzi rzecz do końca, wykorzystując wszystkie, dostępne prawem rozwiązania.

Pracujemy z pełnym zaangażowaniem i efektywnie. Spodziewaj się od nas konkretnych rozwiązań, a nie nadmiernie rozbudowanych i niezrozumiałych raportów. Jeśli nie masz głowy do śledzenia losów sprawy – przedstawimy Ci jasny plan i poinformujemy o rezultacie podejmowanych działań. Jeśli życzysz sobie pełnej, kompletnej i szczegółowej informacji o wszystkich stadiach i elementach sprawy – z chęcią będziemy z Tobą w częstszym kontakcie.

Dzięki licznym i zróżnicowanym zainteresowaniom zawodowym łączymy różne podejścia do rozwiązywanych problemów – Twoja sprawa zostanie poddana kompleksowej analizie z każdej możliwej strony. Współpracujemy z najlepszymi notariuszami, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi czy doradcami finansowymi i gospodarczymi. Nawet jeśli udzielenie pomocy wykracza poza nas zakres działania, staramy się kompleksowo pomóc naszemu klientowi zapewniając wsparcie współpracujących z nami partnerów.

Łączymy wykonywanie praktyki prawniczej z działalnością naukową, piszemy książki, artykuły, glosy, często występujemy w mediach, prowadzimy blog podatkowy. Z jednej strony pozwala nam na to na szerszą perspektywę przy rozwiązywaniu problemów prawnych naszych klientów i wypracowanie innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań. Z drugiej zaś strony umożliwia wprowadzenie zaobserwowanych przez nas w praktyce niedoskonałości systemu prawnego do debaty publicznej i w ten sposób wpływanie na poprawę otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowujemy opinie prawne w pracach parlamentarnych oraz uczestniczymy w dyskusjach nad zmianami prawa w Sejmie.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy