dr hab. Adam Bartosiewicz

Partner

Radca Prawny/Doradca Podatkowy

E-mail: abartosiewicz@GardensTaxLegal.pl

Adam jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, profesorem Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Adam zajmuje się przede wszystkim podatkiem od towarów i usług, z sukcesami reprezentując klientów w sporach z organami podatkowymi. Ma unikatową praktykę w zakresie występowania przed organami podatkowymi obu instancji, a także sądami administracyjnymi. Sporządził co najmniej kilkadziesiąt skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i zbliżoną liczbę skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował z sukcesami klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C557/11 oraz C-335/19). Występuje także jako obrońca w postępowaniach karnych skarbowych.

W Kancelarii odpowiada również za aspekty prawne i podatkowe zakładania i prowadzenia fundacji rodzinnych.

Adam od wielu lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń (w formie wykładów, seminariów, warsztatów), w tym m.in. dla innych doradców podatkowych, osób zawodowo prowadzących księgi rachunkowe, jak również dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz podatkowych samorządu terytorialnego.

Jest także autorem (bądź współautorem) znanych i cenionych książek. Wśród nich należy wymienić choćby: – „Komentarz VAT” (Wolters Kluwer), „Komentarz PIT” (Wolters Kluwer) „Komentarz do Rozporządzenia Wykonawczego VAT UE” (Unimex), „Komentarz do KKS” (C.H. Beck).

Publikacje Adama są cytowane w kilku tysiącach orzeczeń sądów administracyjnych, a także w kilkunastu orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Prywatnie pasjonat górskich wędrówek, biegów na orientację, ultramaratończyk i miłośnik kartografii.

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy