dr Aleksander Słysz

Partner

Doradca podatkowy

E-mail: aslysz@gardenstaxlegal.pl

Aleksander jest doradcą podatkowym, który od 2004 r. zajmuje się rozwiązywaniem problemów podatkowych jakie pojawiają się w postępowaniach upadłościowych oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji na rynku nieruchomości, zarówno w obrocie prywatnym jak i profesjonalnym (od etapu planowania do etapu wyjścia z inwestycji) oraz w reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Zajmuje się również problematyką unikania podwójnego opodatkowania przez osoby fizyczne, a także kwestiami związanymi z opodatkowaniem przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz podatkiem od spadków i darowizn. Swoja pracę doktorską poświęcił problemowi stosunku prawa podatkowego do korzyści z czynności, które stanowią czyny zabronione lub mają charakter działań naruszających normy innych gałęzi prawa i normy moralne.

Aleksander pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie kształci studentów i prowadzi badania naukowe, które za przedmiot mają przyszłość prawa podatkowego, technologie prawnicze (legal tech), naruszenia praw podatników oraz społeczno-gospodarcze przyczyny uchwalania ustaw podatkowych. Jest autorem monografii oraz szeregu artykułów dotyczących prawa podatkowego, a także członkiem organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem badań naukowych.

W czasie wolnym rozwija pasje sportowe (siatkówka, jazda na rowerze oraz bieganie) i oddaje się lekturze fantastyki naukowej (hard SF).

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy