dr Michał Wilk

Partner

Radca Prawny/Doradca Podatkowy

E-mail: mwilk@GardensTaxLegal.pl

Michał jest doradcą podatkowym i radcą prawnym z dużym doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców. Partner w Gardens Tax & Legal. Michał specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner). Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych – przeprowadził szereg szkoleń na ten temat dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Zajmuje się także wdrażaniem ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Michał łączy pracę doradczą z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Podatkowego. Współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP. Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji podatkowych (książek, artykułów, komentarzy).

Jeden z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w 2021 roku w kategorii podatek dochodowy od osób prawnych według 15. Rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej”.

Autor podcastu Dzień Dobry Podatki

Prywatnie pasjonat astronomii, ogrodów i muzyki (perkusja, gitara, fortepian).

Jak się z Nami skontaktować?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Nasze strony

Formularz kontaktowy