M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
W. Nykiel, M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
W. Nykiel, M. Wilk (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
M. Wilk, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
M. Narolski, M. Łokaj, Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
M. Narolski, M. Łokaj, Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą”, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

How to contact us?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Our websides

Contact form