Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p.
al. 1 Maja 31/33 lok. 5

90-739 Łódź,
NIP: 7252105162, REGON: 363043927, KRS: 0000587579
tel. +48 422080510
biuro@GardensTaxLegal.pl

How to contact us?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Our websides

Contact form