Knowledge zone

M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
M. Wilk, J. Wirski, Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej, Łódź 2020
kategoria: Books and chapters
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
M. Wilk (red.), Podatki w praktyce notarialnej, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2017
kategoria: Books and chapters
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Słysz, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
kategoria: Books and chapters

How to contact us?

Gardens Tax & Legal
Wilk Latkowski Łokaj
Doradcy Podatkowi i Radcowie
Prawni Sp. p.

Our websides

Contact form