Co robimy

W codziennej praktyce zajmujemy się doradztwem prawnym i podatkowym dla biznesu. Każdorazowo staramy się zrozumieć istotę działalności gospodarczej naszych Klientów – bez względu na to, czy pracujemy z jednoosobowym przedsiębiorcą czy międzynarodową korporacją. Wspieramy przedsiębiorców w następujących obszarach:

DORADZTWO PRAWNE

Doradzamy w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy, umów. Prowadzimy negocjacje oraz spory sądowe. Zajmujemy się prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Specjalizujemy się w problematyce RODO oraz prawie ochrony zdrowia (w tym prawie medycznym oraz prawie farmaceutycznym.

BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

Doradzamy w zakresie pojawiających się na co dzień problemów i wątpliwości podatkowych – przede wszystkim w odniesieniu do podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przeprowadzamy audyty podatkowe, pomagając zidentyfikować ryzyka i zagrożenia dotychczas stosowanej metodologii rozliczeń podatkowych, ustalić i usunąć błędy czy inne uchybieniaale także wskazać tańsze i efektywniejsze metody rozliczeń. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie skuteczności i sprawności działania Klienta przy możliwie najwyższym poziomie bezpieczeństwa prawnego.

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE ORAZ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Reprezentujemy naszych Klientów w toku kontroli  oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, przygotowujemy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentujemy Klientów przed tymi sądami.

Perspektywa sporu podatkowego, a szczególnie ciągnącego się przez lata procesu sądowego, stanowi źródło wielu obaw, rodzi wątpliwości i liczne pytania. Dlatego zapewniamy kompleksową obsługę tych postępowań tak, aby Klient miał pewność, że oddaje swoją sprawę w dobre ręce. Podejmujemy wszelkie przewidziane prawem działania, które mogą przyczynić się do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia dla naszych Klientów. Cenimy czas Klientów – unikamy zbędnych czynności, które mogą narazić ich na dodatkowe koszty, staramy się doprowadzić do korzystnego zakończenia w możliwie najkrótszym terminie.

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH

Kontrole transakcji między podmiotami powiązanymi systematycznie stają się stałym punktem zainteresowania administracji podatkowej, na co wpływa szeroko komentowane zjawisko przerzucania dochodów. Istotnym obowiązkiem z tym związanym jest przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji. Organy badają zarówno treść dokumentacji, jak i terminowość jej przygotowania. Analizujemy transakcje i umowy Klientów pod kątem ryzyka i obowiązku dokumentacyjnego, następnie sporządzamy lub wspieramy w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji. Odpowiednia dokumentacja z właściwym uzasadnieniem stosowanego wynagrodzenia stanowi zabezpieczenie przed sankcyjną 50% stawką podatku, ale przede wszystkim – przed szacowaniem dochodów przez organy administracji podatkowej.

RESTRUKTURYZACJE I OPTYMALIZACJE PODATKOWE

Pomagamy znaleźć, opracować i wdrożyć najbardziej optymalną formułę prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno z biznesowego jak i podatkowego punktu widzenia. Każda działalność jest inna – dobieramy instrumenty prawne i środki
 odpowiednio do planowanego celu i formy prowadzenia biznesu.

OPINIE I EKSPERTYZY PODATKOWE

Przygotowujemy opinie i ekspertyzy podatkowe, w których analizujemy i rozwiązujemy często nietypowe i niestandardowe problemy prawne. Nasze opinie stanowią podstawę dla przyjęcia właściwego sposobu rozliczeń podatkowych naszych Klientów oraz zwiększają ich bezpieczeństwo prawne i pewność prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

WNIOSKI O INTERPERETACJĘ

Tam gdzie może przyczynić się to do poprawy bezpieczeństwa prawnego Klienta rekomendujemy, opracowujemy i składamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej oraz reprezentujemy wnioskodawców w toku całego postępowania.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE DLA FIRM

Mamy bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne. Szkolimy doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, księgowych (w tym zespoły finansowe przedsiębiorstw), prowadzimy zajęcia na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Organizujemy zamknięte szkolenia wewnętrzne dla firm, co pozwala na dopasowanie przekazywanych treści do potrzeb i wymagań konkretnego Klienta. Cenimy jasność przekazu, odrzucamy przerost formy nad treścią, nie unikamy trudnych pytań.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tych bądź innych obszarach skontaktuj się z nami, wspólnie uzgodnimy najbardziej optymalną dla Ciebie formułę współpracy.